Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych w spółce Benevento sp. z o.o.

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami odnośnie przetwarzania danych osobowych w spółce Benevento Sp. z o.o.

Wprowadzenie
Jednym z nieodzownych aspektów działalności gospodarczej jest konieczność przetwarzania danych osobowych. Dane, pozwalające na identyfikację osób fizycznych, używane są w ramach naszej codziennej pracy i dotyczą m.in.: potencjalnych i aktualnych pracowników, klientów oraz kontrahentów spółki Benevento. Ze względu na duży wpływ naruszenia bezpieczeństwa tychże danych na dobra osobiste osób prywatnych, ich przetwarzanie odbywać się musi z zachowaniem rozwagi, zgodności z prawem oraz zasad wewnętrznej polityki bezpieczeństwa informacji.
25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

RODO ujednolica podejście do zagadnienia ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej, zwiększając wgląd i wpływ każdej osoby prywatnej na to, co się dzieje z jej danymi oraz promując takie zasady jak:

• zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
• ograniczenie celu,
• minimalizację zakresu danych,
• ograniczenie przechowywania,
• integralność i poufność,
• rozliczalność przetwarzania danych osobowych.

Benevento z powagą i starannością podchodzi do ochrony danych osobowych oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesów ich przetwarzania.

Poniżej można znaleźć podstawowe informacje odnoszące się do przetwarzania i ochrony danych osób fizycznych wykorzystywanych przez spółkę Benevento w swojej działalności gospodarczej.

Gromadzenia danych osobowych
Spółka Benevento zbieraja dane osób fizycznych poprzez wchodzenie z nimi w interakcje w ramach dostarczania swoich usług i produktów. Większość danych jest przekazywana Spółce bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Dane na temat osób fizycznych otrzymujemy także od innych firm, np. dane kontaktowe pracowników podwykonawców itp.

W jakikolwiek sposób dane znajdą się w naszym posiadaniu zawsze musi być to zgodne z prawem.

Podstawa prawna przetwarzania
W spółce Benevento dane osobowe gromadzone i przetwarzane są głównie na podstawie przesłanek wynikających z:

• dobrowolnej zgody,
• faktu realizacji umowy,
• konieczności wykonania obowiązków prawnych,
• oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółkinp. dochodzenia roszczeń czy realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług.

Cele przetwarzania danych osobowych
Spółka Benevento wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania produktów i usług swoim Klientom. W szczególności przetwarzamy je do realizacji:
• inwestycji budowlanych;
• sprzedaży mieszanek mineralno – asfaltowych

Dane wykorzystujemy również do ochrony zdrowia i życia osób realizujących nasze przedsięwzięcia, utrzymywania relacji inwestorskich, analizowania wydajności spółki, wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozwoju zasobów ludzkich, realizacji inicjatyw innowacyjnych, w których jesteśmy obecni oraz w działalności w sferze życia społecznego.

Zabezpieczenia danych osobowych
Podstawą, na jakiej budowane są zabezpieczenia ochrony danych osobowych w spółce Benevento jest Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych.

W efekcie, w naszej spółce istnieje szereg formalnych i technicznych uregulowań związanych z dostępem i możliwością przetwarzania danych osobowych w zależności od rodzaju realizowanego procesu.

Odbiorcy danych osobowych
Spółka Benevento korzysta z usług podwykonawców, dostawców i kontrahentów, którym mogą ujawnić przetwarzane dane osobowe.
Ujawnienie danych osobowych odbywać się może jedynie jeśli jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, który wskazano podmiotowi danych, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami oraz przy zapewnieniu adekwatnego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Prawa podmiotu danych
W kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Benevento należy wskazać, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia.